Petr Vok z RožmberkaŠlechta
*1.10.1539 – †6.11.1611, český šlechtic a politik; mladší bratr Viléma z Rožmberka, díky rožmberské instituci vladařství žil v závislosti na něm až do jeho smrti r. 1592, i když od r. 1565 disponoval částí rodového majetku. V letech 1558–63 cestoval po západní Evropě (setkal se s Vilémem I. Oranžským). Od roku 1569 sídlil na Bechyni, od r. 1592 jako vladař na Českém Krumlově a od r. 1602 na Třeboni, kde vybudoval renesanční zámek, do něhož přenesl rodinný archív a kde vytvořil jednu z největších knihoven ve střední Evropě. V mladších letech zastával méně významné úřady (hejtman kraje bechyňského) a žil bouřlivým způsobem života; r. 1562 přestoupil od katolíků k luteránům; r. 1580 sňatek s Kateřinou z Ludanic (1567–1601), pod vlivem zesílených styků s moravskou bratrskou šlechtou a v opozici vůči Vilémovi z Rožmberka přestoupil v r. 1582 k jednotě bratrské. Od roku 1593 formální představitel české stavovské obce (jako rožmberský vladař); 1594 velitel českého vojska v tažení proti Turkům. V letech 1606–09 Třeboň častým místem porad stavovské opozice z českých zemí a z Rakouska, mj. i za účasti představitele protihabsburských sil v Německu Kristiána z Anhaltu. Dne 23.6.1609 zvolen čestným předsedou vlády 30 direktorů. Při vpádu pasovských v r. 1611 obětoval rožmberský stříbrný poklad na žold pasovských, aby uchránil obyvatele jižních Čech před vojenskými útrapami. Tou dobou již redukoval i pozemkový majetek; zemřel bezdětný a jako poslední člen svého rodu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bechyně, Georg Erasim Tschernembl, Rožmberkové, Vilém z Rožmberka.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: