Vítek z PrčiceŠlechta
† 1194, český velmož, zakladatel rodu Vítkovců. Poprvé doložen v roce 1169 jako stolník Vladislava II. (I.). V zimě v letech 1172–1173 jako jeho diplomat (jednání s Fridrichem I. Barbarossou). V roce 1177 byl jmenován kastelánem v Kladsku, účastnil se boje knížete Bedřicha proti Soběslavovi II. (V roce 1179 byl zajat v bitvě u Loděnice u Berouna). V roce 1184 je doložen jako kastelán v Práchni. Roku 1189 se účastnil vyhlášení Statut Konráda Oty v Sadské. Patrně za knížete Bedřicha získal majetky v jižní části Čech.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 6. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Rožmberkové, Vítkovci.