TrocnovČást obce Borovany, okres České Budějovice. Ve středověku se u Trocnoc nacházely dva dvorce, které vlastnila drobná šlechta (z Trocnova) nebo sedláci, podle tradice rodiště J. Žižky z Trocnova, který je doložen jako majitel jednoho dvorce v letech 1378–1380 a druhého v roce 1384. V letech 1484–1564 byl v majetku borovanské kanonie, pak Rožmberků, Švamberků a od roku 1631 opět borovanské kanonie, v roce 1679 byly dvorce zrušeny a nahrazeny novým panským domem (od 18. století hájovna). V rámci boje proti lidovému uctívání Žižkovy památky na místě jeho údajného narození (pod Žižkovým dubem) byla zde vystavěna v roce 1682 nebo 1683 kaplička a kolem roku 1700 byl poražen Žižkův dub. Archeologickým výzkumem (1921–1937, 1956) byly odkryty základy obou dvorců a jejich studny. V letech 1957–1960 byl celý areál upraven na památník, pomník J. Žižky od J. Malejovského. Národní kulturní památka.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 10. 2007
Autor: -red-