Toruń

MapaMěsta a obce
Toruň – vojvodské město ve středním Polsku ve vojvodství Toruń, na Visle; 191300 obyvatel (1985). Průmysl chemických vláken, elektrotechnický, potravinářský, vlnařský, strojírenský, oděvní, polygrafický, stavební, keramiky. Říční přístav, železnice. Divadlo, muzeum, univerzita. Architektonické památky. – Toruń se vyvíjela u brodu přes Vislu; začátkem 13. století existovaly na obou březích strážní hrádky, které přestavěli křižáci po udělení tohoto území řádu německých rytířů kolem roku 1233 knížetem Konrádem I. Mazovským (Toruń na pravém a Nieszawa na levém břehu). Roku 1233 založeno toruňské Staré Město, osídlené obchodníky a kolonisty z Flander, Vestfálska a Slezska; stalo se jedním ze středisek evropského dálkového obchodu a členem hanzy. Roku 1264 bylo založeno převážně řemeslnické Nové Město. V roce 1422 dobyl polský král Nieszawu a založil zde roku 1425 město, které konkurovalo Toruni. Roku 1454 byly v nieszawském hradě (dnes Dybów) vydány Kazimírem IV. Jagellonským tzv. Nieszawské statuty. Roku 1454 povstali toruňští měšťané proti křižáckému panství, zbořili komturský hrad nad Vislou. Po třináctileté válce mezi řádem a Polskem se roku 1466 stala Toruń součástí Polska (tzv. Království Pruské. Roku 1462 na žádost měšťanů Toruně bylo město Nieszawa přeneseno o 40 km dál na nynější místo. V roce 1473 se zde narodil M. Koperník. Od 16. století byli ve městě zastoupeni luteráni, katolíci i kalvíni. Nový hospodářský rozvoj v 16.–17. století (soukenictví, papírny, umělecká řemesla, obchod s obilím, solí a sledi). V roce 1568 založeno gymnázium, 1595 pokus o založení univerzity, 1605 vznikla jezuitská kolej. Město bylo poškozeno za švédsko-polských válek v roce 1658 a za severní války 1703 při druhém dělení Polska připadlo 1793 Prusku. Od roku 1807 součást knížectví Varšavského, od 1815 opět Pruska a s ním od 1871 Německa. Roku 1875 zde vznikla polská učená společnost (vydávání knih a časopisů). Roku 1920 Toruń navrácena Polsku, v období 1920–1939 hlavní město pomořského vojvodství. 1939 město dobyto německými nacistickými vojsky a připojeno k Německu, polské obyvatelstvo vystaveno perzekuci (v Toruni byly dva koncentrační tábory). Dne 1.2.1945 osvobozena vojsky 2. běloruského frontu Rudé armády.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 1. 2019
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter


Reklama: