luteránstvíNáboženství

Luterství – nejpočetnější protestantské vyznání, založené M. Lutherem, který zformuloval základní články víry protestantského křesťanství. Odmítá svrchovanou moc papeže, složitou církevní hierarchii, mnišství, kult svatých, víru ve spasení dobrými skutky (věří jen ve spásu vírou – „sola fide“ = pouze vírou). Charakteristické je podřízení luteránské církve světské moci. V aplikaci náboženských zásad je luteránství méně důsledné než kalvinismus.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 8. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: biskup, Českobratrská církev evangelická, Heinrich Pfeiffer, kacířství, kalvinismus, liturgie, Mátyás z Dévy Bíro, Münster, novoutrakvisté, pietismus, protestantismus, řád německých rytířů, reformace, Sasko, šlechta, Toruń, Univerzita Karlova, William Hall Macy, Wolfgang Capito.