Českobratrská církev evangelickáNáboženství
Největší protestantská církev v českých zemích, vznikla v listopadu 1918 spojením reformované a luteránské církve (které v této podobě existovaly od tolerančního patentu a byly dědičkami utrakvistů a staré jednoty bratrské). Přihlásila se mimo jiné k české konfesi, v níž již v roce 1575 obě vyznání vyslovila společnou víru. Početně posílena přestupovým hnutím z katolické církve ve 20. letech 20. století. Převládá kalvinistické zaměření s presbyterně synodním uspořádáním: sbory jsou sdruženy v senioráty a celocírkevní sbor.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 4. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bratrská škola, František Žilka, Jednota bratrská, seniorát.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: