Jednota bratrskáNáboženství
Česká reformační církev, založená roku 1457 v Kunvaldu. Ideové základy poprvé propracované kazatelem Řehořem čerpaly z učení P. Chelčického (přísná mravní kázeň, dobrovolná chudoba, neodpírání zlu). Přes pronásledování se jednota bratrská do konce 15. století rozrostla v celé zemi a získala stoupence i ve městech a mezi feudály. Roku 1490 byla reformována na synodě v Brandýse nad Orlicí Lukášem Pražským (upuštěno od zásady dobrovolné chudoby). Po porážce českého stavovského povstání roku 1620 byla jednota bratrská ostře pronásledována a mnoho jejích příslušníků odešlo do exilu, zejména do Polska, německých zemí a do Ameriky. V Čechách byla prakticky likvidována, obnovila činnost až v 19. století (1873 jako jednota českobratrská). V roce 1918 vznikla Českobratrská církev evangelická. Viz také moravští bratři.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 12. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: Albrecht z Valdštejna, Augustin Käsenbrot, Bible kralická, biskup, bratrské synody, česká literatura, Českobratrská církev evangelická, českobratrské školství, Hilarius z Litoměřic, humanismus, husitská literatura, Ivančice, Jakub Bílek, Jan Amos Komenský, Jan Augusta, Jan Šlechta ze Všehrd, John Wesley, kacířství, Martin z Krčína, Matěj Cyrus, moravští bratři, reformace, Rudolf II., Růžový palouček, svatojakubský mandát, Univerzita Karlova, Václav Budovec z Budova, Václav z Ludanic, Vladislav II. Jagellonský.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: