Rudolf II.Biografie / Panovníci českých zemí

*18.7.1552 – †20.1.1612, z dynastie Habsburků, v letech 1576-1611 římskoněmecký císař a český král, stoupenec absolutismu a protireformace. Nejstarší syn císaře Maxmiliána II. Byl vychován na španělském dvoře. Již roku 1572 byl korunován na uherského a roku 1575 na českého krále, roku 1575 byl prohlášen římskoněmeckým králem. V letech 1593-1606 byl ve válce s osmanskou říší. Prosazoval protireformaci v rakouských zemích, v Čechách dal roku 1602 obnovit zákaz jednoty bratrské. Roku 1606 odmítl uznat vídeňský mír se Štěpánem Bočkajem a žitvatorocký mír s osmanskou říší, které ujednal jeho bratr arcivévoda Matyáš. Roku 1608 přerostly rozpory mezi Habsburky do Matyášova odboje proti Rudolfovi II. Matyáše podporovaly uherské, rakouské a moravské stavy. Libeňským mírem z roku 1608 si Rudolf zachoval vládu jen v Čechách a ve Slezsku. České stavy si na něm roku 1609 vymohly vydání Majestátu, zaručujícího náboženskou svobodu i pro jednotu bratrskou. Rudolf II. byl vášnivý mecenáš umění, alchymie a vědy. Praha se za jeho vlády stala sídelním městem římskoněmeckého panovníka (od roku 1583) a hlavně významným centrem manýrismu – významné rudolfinské umělecké sbírky (které za třicetileté války rozebrali jako válečnou kořist Švédové). Od roku 1599 byl nemocen, trpěl stihomamem a depresemi. Roku 1611 byl donucen odstoupit a vzhledem k tomu, že jako svobodný neměl zákonitého dědice, byl českým králem zvolen jeho bratr Matyáš.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 3. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: alchymie, Bartolomeus Spranger, české výtvarné umění, Dionysio Miseroni, dvorní kapela habsburská, Erasmus Habermel, François de Bassompierre, Giovanni Gargiolli, Giovanni Maria Filippi, Hans von Aachen, Jáchym Ondřej Šlik, Jacopo Strada, Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan, Ján Jesenský, Jiří Carolides z Karlsperka, Jiří Thurzo, Josef Kemr, Kašpar Lehman, Kryštof z Redernu, Kunsthistorisches Museum, Leopold z rodu Habsburků, libeňský mír, Lubomirski, Majestát Rudolfa II., manýrismus, Matthäus Gundelach, Matyáš z rodu Habsburků, Maxmilián II., Nataša Gollová, Nýrsko, Obrazárna Pražského hradu, Ottavio Strada, pasovští, Paulus van Vianen, Petrus Paulus Rubens, Philipp de Monte, Pieter Stevens, Praha, protireformace, Rabbi Löw, reformace, Rudolf, rudolfínské sbírky, stavovská opozice, Štěpán Bočkaj, Václav Budovec z Budova, Václav Krocín z Drahobejle, vídeňský mír, Vilém Slavata z Chlumu a Košumberka, Zdeněk Vojtěch Popel z Lobkovic, Zikmund Báthory, zlatnictví.Reklama: