absolutismusPolitologie

[Absolutyzmus, latina], forma vlády, při níž se státní moc soustřeďuje v rukou ničím neomezeného panovníka. Jako konkrétní historický jev vznikl v období rozkladu feudalismu a počátku kapitalismu. Nahradil stavovskou monarchii. Absolutistické státní zřízení bylo ve většině evropských zemí charakterizováno vznikem ústředně řízeného byrokratického aparátu, zavedením stálých daní a stálého vojska. Osvícenský absolutismus v některých evropských státech ve 2. polovině 18. století omezoval stavovské výsady a částečně reformami podporoval rozvoj kapitalismu.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 7. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alexandr I. Battenberg, Anthony Ashley Cooper, 1. hrabě ze Shaftesbury, Argyll, Fénelon, František Josef I., Jan Pravoslav Koubek, Jean Meslier, John Campbell, Karel I. z rodu Stuartovců, Kateřina II. Veliká, Kristián VIII., Mladé Německo, Nikolaus Crell, redukce, Rudolf II., španělsko-nizozemské války 16. a 17. století.