Hilarius z Litoměřic*? – †31.12.1469, děkan pražské kapituly, původně mistr svobodných umění na Univerzitě Karlově (od 1451). Žák Rokycanův, hlásící se k utrakvismu. Po návratu z pobytu v Padově (1451–1454) konvertoval ke katolictví. Od roku 1461 administrátor pražského arcibiskupství. Po papežově klatbě na Jiřího z Poděbrad se stal nejen jeho odpůrcem, ale i odpůrcem Jana Rokycany a Jednoty bratrské. Vyzýval k odpadnutí od krále a to například v Traktátu proti přijímání podobojí. Je autorem řady kázání, memorand, listů a úvah, které psal i česky. Z Itálie přivezl do Prahy své opisy několika děl Raimunda Lulla, a tím i znalost lullismu (zájem o něj u nás později oživil za svého pražského pobytu v r. 1588 G. Bruno a později v 17. století Kašpar Knittel). Vybraná bibliografie: Traktát proti přijímání podobojí (1465), Contra perfidam aliquorum Bohemorum (Strassburg 1485), Tractatus catholicus triumphalis (Strassburg, 1485), Disputací s Rokycanou (ed. A. Voigt, 1775), Traktát k panu Janovi z Rozenberka (ed. Z. Tobolka, Historický archiv ČA, 1898), Traktát o nejsvětějším přijímání lidu obecného pod obojí způsobou (ed. A. Podlaha: Editiones archivii et bibliotecae metropolitani capituli Pragensis, 1905).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 2. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Václav Křižanovský.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: