presbyteriáni[Řečtina], protestantská církev založená J. Knoxem, od 1560 státní církev ve Skotsku. Vychází z učení J. Kalvína. Proti biskupskému zřízení katolické nebo anglikánské církve je správa církve v rukou sboru starších (presbyterů), volených z řad duchovních i laiků.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 12. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Českobratrská církev evangelická, covenant, Esmé Stuart ďAubigny, Marprelatovy traktáty, Skotská episkopální církev.

Reklama: