protestantismusNáboženství

[Latina], jeden ze základních směrů křesťanství. Oddělil se od katolicismu v průběhu reformace v 16. století. Sdružuje velké množství samostatných církví, sekt a denominací (luteránství, kalvinismus, anglikánskou církev, metodisty, baptisty, adventisty). Typickými znaky protestantismu jsou odmítání zásady oddělování laiků a kněží, zřeknutí se složité církevní hierarchie, zjednodušení kultu, odsouzení mnišství a celibátu. Protestantismus neuznává kult bohorodičky, svatých, andělů, svatých obrazů. Ze svátostí uznává jen křest a přijímání. Jediným pramenem víry a jedinou autoritou je pro protestantismus Bible, což zahrnuje odmítání církevní tradice a papežské autority. V dnešní době charakterizuje protestantské církve snaha po smíření náboženství s vědou, po racionalistickém výkladu Bible, hlásajícím „náboženství bez Boha“ (jen jako morální nauku). Opačné tendence se projevují ve fundamentalismu a tzv. dialektické teologie. Protestantské církve hrají vedoucí úlohu v ekumenickém hnutí. Nejpočetnější protestantské církve dnes působí v USA, Velké Británii, Německu, skandinávských zemích, Finsku, Švýcarsku, Nizozemsku a v Kanadě.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 6. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: adventisté, anglikánská církev, apologetika, Baptistická církev, Betty Williams, celibát, Chrám Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna, Fidžijci, Graz, Gustav I. Vasa, Johann Sebastian Bach, John Wesley, kalvinismus, katolicismus, kostel, liturgie, Londonderry, luteránství, Martin Luther, Mátyás z Dévy Bíro, Paul Tillich, pietismus, pravoslaví, psychologie náboženství, Slezská církev augšpurského vyznání, Slovenská evanjelická církev augsburského vyznania, spasení, Štýrsko, svátosti, teologie a filozofie, tradice posvátná, Ulm, unitářství, zpověď.