unitářstvíNáboženství

[Unytářství, latina], proud protestantismu navazující na starší antitrinitářské směry obhajováním ideje jediného boha v protikladu k dogmatu a Trojici boží. Unitářství je spojeno s odmítáním božského původu Ježíše Krista, učením o dědičném hříchu a vykoupení, stejně jako s popíráním křesťanských svátostí včetně křtu a přijímání. Unitáři připouštějí volný výklad Bible a vystupují jako obhájci náboženské snášenlivosti. V 16.–18. století byli pronásledováni katolickou církví a ortodoxním protestantismem. V 19. století bylo centrum unitářství přeneseno do USA. V českých zemích se stoupenci unitářství objevili po roce 1918 a zorganizovali se pod názvem Náboženská společnost československých unitářů.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 8. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Ježíš Kristus, Trojice boží.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: