Graz

MapaMěsta a obce
[Grác], Štýrský Hradec – spolkové město v Rakousku ve Štýrsku na Muře, 368 m n.m., 127 km2; 240000obyvatel (2005). Průmysl strojírenský, ocelářský, dopravních prostředků, automobilový, potravinářský, textilní, sklářský, kožedělný, dřevozpracující, chemický, polygrafický, stavebních hmot. Dopravní křižovatka, letiště Thalerhof. Turistický ruch. Muzea, galerie, knihovny. Architektonické památky (gotický kostel aj.). Univerzita, polytechnika. Původně slovanské hradiště Karantánců. Roku 1164 bylo doloženo tržiště, 1222 obdržel mincovní právo. Od roku 1379 byl rezidenčním městem leopoldovské větve Habsburků. Od začátku 16. století sídlo štýrských stavů (hlavní město země), v letech 1564-1619 opět rezidenční sídlo Habsburků. Roku 1586 založena univerzita (J. Kepler zde byl profesorem matematiky). Roku 1600 byli z města vyhnáni protestanti. Průmyslový rozvoj od 18. století, 1811 založena polytechnika (roku 1875 zde studoval N. Tesla ).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: František Adam Míča, Jan Habsburský, Robert Alott, Štýrsko.
Reklama: