svátostiNáboženství

Latinsky sacramenta, původně řecká mysteria – bohoslužebné úkony v křesťanství, jimiž se lidem dostává Boží milosti. Podle církevního učení nelze bez svátostí, které stanovil Ježíš Kristus, v zásadě dosáhnout ani spasení, ani Božího požehnání. V katolicismu a v pravoslaví se jako dogma uznává sedm svátostí: křest, přijímání (eucharistie), biřmování, svátost pokání (usmíření) – zpověd, manželství, svátost nemocných a kněžské svěcení. Většina protestantských proudů uznává pouze dvě svátosti: křest a přijímání. Protestantská redukce počtu svátosti a úmyslné zjednodušení jejich interpretace je výrazem teologického odmítnutí role církve jako zprostředkovatele mezi Bohem a lidmi.Datum vytvoření: 11. 7. 2006
Datum aktualizace: 2. 8. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Defensor fidei.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: