metodistéNáboženství

Označení odnože křesťanské církve, která vznikla na Oxfordské univerzitě v Anglii v roce 1729 ze společnosti známé jako Svatý klub. K nejvýznamnějším zakladatelům patřili John a Charles Wesleyové, teolog J. W. Fletcher a kazatel George Whitefield. Metodisté se stavěli proti racionalismu a deismu osvícenců, byli ovlivněni myšlenkami Českých bratří, pietistů a katolických mystiků. Velká shromáždění pod širým nebem i náboženské nadšení metodistů vyvolalo nepříznivou reakci vůdců anglikánské církve. Metodisté se zaměřovali na vrstvy anglikánskou církví opomíjené, zdůrazňovali individuální spásu a lásku k Bohu. Roku 1795 došlo k definitivnímu odloučení metodistů od státní církve. Různé skupiny poté působily nezávisle na sobě, teprve v roce 1932 se jejich část sloučila v Metodistickou církev Velké Británie.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 8. 2020
Autor: mim

Odkazující hesla: John Wesley, protestantismus.