kostelNáboženství
[Latinsky castellum], od 4. století budované stavby pro veřejné křesťanské bohoslužby (nahrazující raně křesťanské bohoslužby v soukromých domech, synagogách aj.). Zpravidla orientované stavby, diferencované během vývoje podle účelu a funkce (členění vnitřního prostoru, vybavení, soubor doplňujících zařízení) i užitím odpovídajícího architektonického typu: kostel kapitulní, kolegiátní, metropolitní, poutní s ambity a ubytovnami, klášterní, pravoslavný, charakterizovaný oddělením chóru ikonostasem od prostoru pro věřící, baptisterium, kamer, protestantský s oltářem vysunutým v souvislosti s reformou obřadu do prostoru pro věřící, centrála, bazilika, katedrála.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 12. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: kampanila, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích, oratorium, svěcení.

Reklama: