tradice posvátnáNáboženství
Tradice apoštolská – v křesťanském náboženství souhrn nařízení a ustanovení, která mají údajně charakter božího vnuknutí. Cílem a posláním tradice posvátné je zachovat a zdůvodnit boží původ Písma svatého a vysvětlit jeho nejdůležitější teze, rozpracované před jejich definitivním schválením církví. Z hlediska náboženské autoritativnosti a dogmatického významu považuje křesťanská církev tradici posvátnou za rovnocennou s Písmem svatým, protože konečné pořadí biblických knih je určeno tradicí. V křesťanství uznává tradice posvátná jen pravoslaví a katolicismus, protestantské církve ji chápou jako výsledek lidské činnosti a za výsledek božího vnuknutí pokládají pouze Písmo svaté. Pravoslavná církev řadí k tradici posvátné dokumenty prvních sedmi církevních koncilů, díla církevních otců (zejména z 1.–8. století) a liturgickou praxi. Katolická církev rozšiřuje tradici posvátnou o rozhodnutí římských papežů a výnosy církevních koncilů. Tradice posvátná existuje i v některých jiných náboženstvích (v islámu například sunna).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 10. 2005
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: