Vatikán

MapaStáty / Evropa / V Evropě

Stát v Evropě.
Rozloha: 0,44 km2 – (nejmenší stát světa).
Počet obyvatel: 850 (1998).
Hustota zalidnění: 1932 obyv./km2.
Státní zřízení (rok vzniku): církevní stát (1871).
Cittá del Vaticano – sídlo papeže a centrum římskokatolické církve.
Úřední jazyky: latina, italština.
Měna: 1 euro = 100 eurocentů (dříve 1 italská lira (ITL) = 100 centesimů).

Na území dnešního Vatikánu vznikl křesťanský chrám už roku 326, a to na předpokládaném místě hrobu svatého Petra – prvního římského biskupa. V 6. století byl zbudován vatikánský palác. V polovině 8. století byl na základě tzv. Pipinovy donace založen papežský stát – území na Apeninském poloostrově, které bylo pod přímou světskou vládou římského biskupa (papeže). Územní rozsah státu se během století měnil. V 11. století se vyhrotil spor mezi papeži a císaři svaté říše římské o to, kdo má větší moc a právo investitury. Kompromis přinesl Konkordát wormský z roku 1122. Po násilné smrti papeže Bonifáce VIII. nechal francouzský král Filip IV. v roce 1309 papežské sídlo přenést do Avignonu. Tzv. avignonské zajetí papežů skončilo roku 1377, následovalo období papežského schizmatu (dvoj- a trojpapežství). Krize byla vyřešena na koncilu v Kostnici (1414-1418). V 19. století byl papežský stát jedním z největších útvarů v Itálii, v roce 1870 byla většina jeho území (Lazio, Unbria, Marche, část Emilia-Romagna) začleněna do sjednoceného Italského království. Následujícího roku byl vydán zákon o zárukách, který reguloval vztahy mezi italskou vládou a papežstvím. Světská moc papeže byla suspendována do roku 1929, kdy Pius XI. a Benito Mussolini podepsali Lateránské dohody. Těmi byla uznána plná suverenita Vatikánu. Papež má absolutní výkonnou a zákonodárnou moc, vlastní policii a diplomatickou službu.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 11. 2020
Autor: mim

Odkazující hesla: acta Apostolicae Sedis, Apeninský poloostrov, Arturo Benedetti Michelangeli, Církev československá husitská, církevní stát, Dino Odoardo Alfieri, italské výtvarné umění, katolicismus, legatus a latere, Papež František, papežství, Řím, římskokatolická církev, švýcarská garda, vatikánské koncily.