Filip IV. Sličný z rodu KapetovcůBiografie / Středověk / Šlechta
*1268 – †29.11.1314, z rodu Kapetovců, od roku 1285 francouzský král. Svou vládu opíral o úřednictvo a organizovanou správu. Roku 1284 získal sňatkem s Janou I. království navarrské a hrabství Champagne. V letech 1294 až 1303 vedl válku s Eduardem I. Anglickým o Gaskoňsko. Dočasně ovládl Flandry, francouzské rytířské vojsko bylo poraženo roku 1302 u Kortrijku vojskem vzbouřených flanderských měst. Snaha podrobit duchovenstvo přísné dani vedla ke konfliktu s papežem Bonifácem VIII. Papežovy pohrůžky dal král v roce 1302 odmítnout poprvé svolanými generálními stavy. Když ho papež dal roku 1303 do klatby, nechal Filip IV. Sličný papeže zajmout v Anagni. V roce 1305 prosadil v papežské volbě Francouze Klimenta V. Aby získal finanční prostředky, nechal Filip IV. Sličný roku 1307 konfiskovat majetek templářského řádu a dosáhl na papežovi jeho zrušení (roku 1312).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 3. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Bonifác VIII., bruggská jitřní mše, Champagne, Chartres, Eduard III., Filip VI. Francouzský, galikanismus, Guiltaume de Nogaret, Isabela, Jindřich VII. Lucemburský, Karel IV. Krásný, Lille, Ludvík X., Navarra, Sluis, Thibaudovci, Toul, Václav II. z dynastie Přemyslovců, Valois, Vatikán, Vienne.