Charles-Louis MontesquieuLiteratura / Biografie / Filozofie

*18.1.1689 – †10.2.1755, Charles-Louis de Secondat, baron de la Bréde et de Montesquieu, francouzský spisovatel, historik a filozof, představitel filozofie francouzského osvícenství. V hlavním díle O duchu zákonů vystupuje jako deista odmítající teologický svět. Zastával názor, že úkol filozofie tkví v poznávání příčinných souvislostí materiálního světa, který se pohybuje nezávisle na Bohu podle zákonů mechaniky. Materialisticky orientovaný senzualista, stoupenec teorie odrazu, připisoval však rozumové reflexi úlohu samostatného zdroje poznatků. Proti středověkému pojetí dějin postavil myšlenky geografického determinismu. Je pokládán za jednoho ze zakladatelů geografické školy v sociologii. Obecné zákony dějin jsou podle něj ovlivněny komplexem společenských faktorů, jako je výroba, vlastnictví, principy vlády, zvyky a náboženství. Byl odpůrcem feudálního despotismu a proti němu stavěl (také pod vlivem lockovské ideologie anglické konstituční monarchie) politický režim s dělbou moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní, jejichž samostatnost a rovnováha podle Montesquieua poskytuje záruku proti despotismu. Odmítal náboženský fanatismus, přisuzoval však náboženství pozitivní roli při udržování společenského pořádku a při podpoře mravnosti. V díle Perské listy kritizoval absolutismus, proti despotismu jsou zaměřeny Úvahy o příčinách velikosti a pádu Římanů.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 3. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: dělba moci, encyklopedisté, environmentalismus, francouzská literatura, geografický determinismus, Joachim Johann Winckelmann, Karel Jindřich Seibt, nemocný muž na Bosporu, osvícenská literatura, Polybios, přirozené právo.