environmentalismus[Angličtina, environment = prostředí], obecné označení pro filosofické nebo sociologické teorie, které se zabývají vlivem vnějšího prostředí na společenský život. Počátky sahají do antiky, významným představitelem byl Ch.L.Montesquieu. Často bývá environmentalismus spojován s ekologií a vymezuje se jako směr, který se snaží formulovat obecné principy, jež z ekologického hlediska spojují různé vědní disciplíny. Neomezuje se pouze na geografické faktory, ale zdůrazňuje zpětný vliv lidské aktivity a kulturních tradic.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 10. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: teorie osobnosti.