geografický determinismusSociologie

Geografická škola v sociologii – koncepce a směr v sociologii, považující zeměpisné prostředí (podnebí, půdu, řeky) za určujícího činitele společenského vývoje. Jednotlivé myšlenky zdůrazňující rozhodující význam přírodních podmínek v životě společnosti se objevují již u antických autorů (Platón, Aristotelés). Jako vyhraněný směr se geografický determinismus zformoval v 18. století; jeho zakladatelem byl Montesquieu.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 3. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: Charles-Louis Montesquieu, geografické prostředí.