dualismusFilozofie
Filosofie, koncepce, která je založena na dvou samostatných, neodvoditelných, obvykle se vylučujících i vzájemně neovlivnitelných principech. V užším smyslu se dualismem rozumí dualismus ontologický jako výklad bytí pomocí dvou rovnocenných principů, materiálního a duchovního. Dualismus je charakteristický pro filosofii Descartovu a Kantovu. Dualistická koncepce vztahu fyzického a psychického je základem teorie psychofyzického paralelismu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 11. 2003
Autor: -red-

Odkazující hesla: filozofie identity, Jean Baptiste Le Rond d'Alembert , Jean Jacques Rousseau, Johann Friedrich Herbart, karteziánství, res cogitans a res extensa, Unus mundus, Wang Fu, WiIliam Papperell Montagne, Wilhelm Windelband, základní filozofická otázka.

Reklama: