filozofie identityFilozofie
Filozofická koncepce řešící (v protikladu k dualismu) hlavní otázku filozofie úplným ztotožněním bytí a myšlení, přírody a ducha. Jako specifická „filozofie identity“ je dílem F.W.J.Schellinga, který se snažil překonat dualismus Kantovy a Fichtovy soustavy formulováním nového principu filozofie monismu – absolutní totožnosti subjektu a objektu. Svým způsobem uznával identitu myšlení a bytí též G.W.F.Hegel, který však jako idealistický dialektik rozuměl totožností logickou ideu, zahrnující v sobě i rozdíly, pohyb a vývoj. Naproti tomu Schellingova filozofie identity chápe totožnost metafyzicky jako nehybnou prostou nerozlišenost. Tím však základní filozofický problém řešen není. Princip totožnosti bytí a myšlení v „absolutnu“ tvoří též součást soudobé novotomistické filozofie. Dialektický materialismus chápe ve svém monismu totožnost konkrétně. Materiální jednota světa předpokládá rozdíly a rozpory uvnitř této jednoty jako zdroj pohybu a vývoje.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 1. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Friedrich Schleiermacher.

Reklama: