Jean Baptiste Le Rond d'AlembertBiografie / Fyzika
[Dalambér], *16.11.1717 – †29.10.1783, francouzský matematik a fyzik, osvícenský filozof, pokrokový myslitel. Člen francouzské, berlínské a Petrohradské akademie věd. S D. Diderotem spoluvydavatel Encyklopedie. Vypracoval nástin dějin vzniku a vývoje poznání a pokusil se o klasifikaci věd. Zabýval se mechanikou, zejména její matematizací, teorií gravitace a pohybem nebeských těles, diferenciálním počtem a rovnicemi a jejich aplikacemi. V estetických názorech racionalista, filozof dualista a deista. Přívrženec senzualismu; ačkoliv zdůrazňoval roli rozumu a pokroku, pochyboval o možnosti poznání skutečné podstaty světa.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 3. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: osvícenství.

Reklama: