mechanikaFyzika
[Mechanyka, řečtina], fyzika a technika, obor zkoumající změny vzájemné polohy těles a příčiny těchto změn. Počátky mechaniky jsou ve starověku, základy dnešního pojetí mechaniky byly vybudovány G. Galileim a I. Newtonem (klasická mechanika), A. Einsteinem (relativistická mechanika), M. K. E. L. Planckem, W. K. Heisenbergem a E. Schrödingerem (kvantová a vlnová mechanika). Klasická mechanika se dělí na mechaniku hmotného bodu, mechaniku tuhého tělesa a mechaniku tekutin (hydromechanika a aeromechanika). Část mechaniky studující pouze geometrii pohybu se nazývá kinematika, souvislostí mezi příčinami pohybu (silami) a pohybem se zabývá dynamika.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 6. 7. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: akustika, Charles Augustin de Coulomb, František Josef Gerstner, Isaac Newton, Jean Baptiste Le Rond d'Alembert , mechatronika, statika.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: