Galileo GalileiBiografie / Fyzika / Matematika / Astrofyzika / Filozofie

*15.2.1564 – †8.1.1642, italský fyzik, astronom, matematik a filozof. Zakladatel experimentální matematické metody zkoumání přírody, kritik scholastiky, představitel renesančního mechanického materialismu, deista. Původně studoval lékařství, později se věnoval matematice a fyzice. Roku 1609 zkonstruoval dalekohled a jako první pozoroval krátery a pohoří na Měsíci, skvrny na Slunci, 4 měsíce Jupitera. Potvrdil ideu G. Bruna o stejnorodosti Země a vesmíru, podpořil myšlenku o nekonečném množství světů ve vesmíru, podal názorný důkaz správnosti Koperníkovy heliocentrické teorie, jejímž stoupencem od počátku byl. Stál u zrodu klasické dynamiky jako učení o pohybu těles. Objevil řadu jejích základních zákonů, matematicky formuloval zákon volného pádu, princip relativnosti pohybu, vyslovil ideu inerce. Církev, která zprvu tolerovala nové objevy jako jednu z možných hypotéz, v roce 1616 heliocentrický názor zakázala, čímž se konflikt vědy a náboženství vyhrotil. Hlavní Galileiho spis z roku 1632, Rozhovory o dvou velkých světových soustavách ptolemaiovské a koperníkovské, byl označen za kacířský. Roku 1633 se konal s Galileim proces v Římě, na němž byl přinucen zříci se svých„bludů“. Galilei se přidržoval tehdy pokrokové teorie dvojí pravdy a rozhodně odděloval vědu od náboženství. Poznání pravdy je podle něj nekonečným procesem, i když v něm lze dosahovat i pravd absolutních. Jako jeden z prvních formuloval deistický názor na přírodu. V roce 1979 prohlásil papež Jan Pavel II., že Galilei byl katolickou církví pronásledován neprávem.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 6. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: accademia, Andrej Jaslinský, Andrzej Wiszowaty, Artemisia Gentileschi, atomismus novověký, Christopher Clavius, eppur si muove, Europa, Evangelista Torricelli, Galileiho měsíce, Ganyméd, Io, italská literatura, mechanika, Mikuláš Koperník, Pisa, teleologie, univerzália, Vincenzo Galilei.

Sdílet: Facebook TwitterReklama: