gravitaceVlastnost všech hmotných objektů vzájemně se přitahovat gravitační silou. Nositelem gravitace je gravitační pole, udílející v daném místě všem tělesům stejné gravitační zrychlení. Základy teorie gravitace položil I. Newton (viz také gravitační zákon). Nejobecnější teorií gravitace je Einsteinova obecná teorie relativity, podle níž se gravitační pole projeví změnou metriky (zakřivením) časoprostorem. Einsteinovy gravitační rovnice určují metriku časoprostoru v závislosti na rozložení hmoty. Z Einsteinových gravitačních rovnic plyne ohyb světla v gravitačním poli, pohyb perihelia planet, změna kmitočtu (rudý posuv) v gravitačním poli. Všechny tyto Einsteinovy předpovědi byly experimentálně potvrzeny astronomickými pozorováními, popřípadě laboratorními pokusy. Aplikace Einsteinových gravitačních rovnic na celý vesmír dává možnost usuzovat o vývoji vesmíru (viz také kosmologie). U masívních těles dochází ke gravitačnímu zhroucení (kolapsu). Hypotetické kvantum gravitačního působení se nazývá graviton. Gravitační vlny nebyly dosud experimentálně objeveny.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: akrece, centrální síla, Helmholtzova-Kelvinova kontrakce, hmotnost, Jean Baptiste Le Rond d'Alembert , orientace rostlin, Slunce, tekoucí vody, zenitová atrakce.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: