gravitační zákonFyzika
Newtonův gravitační zákon – zákon, podle něhož je gravitační síla F přímo úměrná součinu m1.m2 hmotnosti dvou těles a nepřímo úměrná čtverci jejich vzdálenosti r, tj.: F = G.m1.m2/r2 (Ggravitační konstanta). Einsteinův gravitační zákon určuje zakřivení časoprostoru. Newtonův gravitační zákon platí pouze pro slabá pole.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 9. 2014
Autor: -red-

Odkazující hesla: gravitace, gravitační interakce, gravitační konstanta, Isaac Newton, zákon.

Reklama: