Unus mundus[Latinsky, jeden svět], alchymisty zdůrazňovaný aspekt jednoty bytí, což vedlo k překonávání dualismu hmoty a duše. Unus mundus je podle C. G. Junga pojem neuchopitelný v čase; jeho potencionální struktura prozařuje údajně při příležitostných manifestacích, kdy dochází k „synchronicitě“ obou světů (duchovního a hmotného). V konceptu unus mundus lze nalézt středověkou představu preexistentního Boha a z něho vzešlého světa.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 12. 2019
Autor: -red-

Reklama: