Carl Gustav JungLékařství / Biografie / Psychologie / Filozofie

*26.7.1875 (Kesswil, Švýcarsko) – †6.6.1961 (Küsnacht, Švýcarsko), švýcarský psychiatr, psycholog a filosof kultury, profesor univerzity v Curychu a Basileji. Založil školu dynamické psychologie, která se formovala mj. na základě Jungova nesouhlasu s některými Freudovými tezemi hlubinné psychologie. Odklon je patrný zejména v pojetí nevědomého (nevědomí může být buď sumárním dědictvím generací ve formě tzv. kolektivního nevědomí, nebo odpoutáním se od vědomého „já“). Při působení obou typů nevědomí na vědomé procesy dochází k pouhému zanikání a vynikání, odlišnému od Freudem formulovaného mechanismu potlačování vědomého a v pojetí libida (odmítnutí Freudovy hypotézy sexuální determinace libida). Na těchto rozdílech vystavěl Jung vlastní učení a terapii v rámci analytické psychologie. Jako první zavedl do klinické (diagnostické) praxe asociační experiment a vytvořil psychologickou typologii založenou na identifikaci dimenze introverze-extroverze, ztotožňované zpočátku s póly iracionality a racionality. Svou koncepcí psychiky (duševní jako vnímané i vnímající) ovlivnil některé názory na původ schizofrenie. Ve studiu mentality národů uplatnil učení o kolektivním nevědomí a archetypech, jež vykazuje spekulativní prvky „univerzálního mysticismu“. V pojetí kolektivního nevědomí i archetypů se u C. G. Junga prolínají empiricko-pozitivistické přístupy s metafyzickými představami o psychice jako o neosobní substanci hraničící s okultismem. Hlavní díla: Analytická psychologie, Psychologische Typen (Psychologické typy), Psychologie und Erziehung (Psychologie a výchova), Über die Archetypen des kolektiven Unbewussten (Archetypy kolektivního nevědomí), Einführung in das Wesen der Mythologie (Úvod do podstaty mytologie).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 11. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: analytická psychologie, analýza, anima, animus, archetyp, asociační experiment, Eugen Bleuler, Eugene Gladstone O'Neill, freudismus, Friedrich Nietzsche, Hermann Rorschach, individuace, izolace, komplex, konkretismus, libido, Lucien Lévy-Bruhl, mediace, neofreudismus, nevědomí, panpsychismus, Paul Tillich, persona, psychoanalýza, symbol, teorie osobnosti, typ, Unus mundus, vejce, Vincent Cassel, William Herbert Sheldon.Reklama: