okultismus[Okultyzmus, latina], „okultní vědy“ – soubor vědecky nepodložených tajných nauk, charakterizovaných snahou kontrolovat a ovlivňovat přírodní děje a zákonitosti neexaktními prostředky; pseudofilozofická doktrína sjednocující veškeré existující způsoby domnělého ovládání přírodních sil prostřednictvím iracionálních technik a postupů. Historické základy okultismu lze hledat ve starověku (Indie, Babylónie, Egypt), během něhož se okultismus utvářel jako víceméně uzavřená doktrína zahrnující především alchymii, astrologii, theurgii a magii, jež měly sloužit podmanění přírody člověkem na základě vědecky irelevantních metod a postupů. Zejména v proudu středověké mystiky se okultismus formoval jako esoterická kategorie plnící roli domnělého spojovacího článku mezi poznatelným a nepoznatelným. V této podobě výrazně ovlivnil i myšlení některých předních učenců a zanechal stopy v novodobé liter. (Faust J. W. Goetha ). V 19. století se okultismus pod tlakem rozvoje přírodních věd pokusil využít některých nových poznatků ke zvýšení své prestiže, která ve 2. polovině 20. století klesla na minimum.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 1. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Carl Gustav Jung, čarodějnictví, Henry More, mediace, médium, mystika, teosofie, theurgie.

Reklama: