Friedrich NietzscheBiografie / Filozofie / Poezie

[Nýče], *15.10.1844 (Röcken) – †25.8.1900 (Výmar), německý filozof a básník, profesor klasické filologie na univerzitě v Basileji. Vypracoval romantickou typologii apollinského a dionýského principu bytí kultury (Zrození tragédie z ducha hudby). Jako zakladatel „filozofie života” spatřoval v „životě” iracionální, věčně se rodící a umírající, pudy a vůlí ovládanou temnou a krutou sílu. Své učení vyjadřuje ve formě aforismů, básní, legend a mýtů (Tak pravil Zarathustra). V roce 1889 byla jeho tvorba přerušena propuknutím duševní choroby. Působení nietzschovství od počátku 20. století bylo neobyčejně mnohostranné a trvá až do současnosti. Od Nietzscheho vychází německá filozofie, ztělesněná ve filozofii života G. Simmela, M. Schelera a L. Klagese, dále ve filozofické antropologii A. Gehlena a dalších antropologů. Nietzschovství se stalo jedním z duchovních předchůdců německého fašismu, jehož vůdcové je uctívali a jehož ideologové je (nikoli bez zkreslování) používali k formování a šíření nacistického učení. Působilo přitom i to, že nietzschovství není akademickou filozofií, nelze je jednoznačně podřídit určitému směru, je mnohostranné a mnohotvárné, je politicky účinnou fllozofií, básnicky nasycenou a prorocky vypjatou, užívá rafinované prostředky emocionálního ovlivňování. Vyrovnávali se s ním filozofové, vědci, teologové, spisovatelé a umělci nejrůznějšího zaměření – představitelé existencialismu M. Heidegger, Karl Jaspers, A. Camus, pesimističtí filozofové kultury, psychologové a psychoanalytici S. Freud, A. Adler, C. G. Jung, básníci z kruhu S. Georgea, představitelé německého naturalismu a expresionismu, spisovatelé J. a T. Mannové, Stefan Zweig, G. B. Shaw jím byli dočasně ovlivněni. V české kultuře se nietzschovství setkalo se silným, avšak převážně kritickým ohlasem hlavně před 1. světovou válkou. Scientisté a pozitivisté odmítali jeho antiintelektualismus, demokraticky a humanisticky orientovaní myslitelé jeho elitářství a siláctví. Nietzschovu životní a dějinnou filozofii v podstatě přejímal, ale i přetvářel L. Borský (Bedřich Nietzsche), Nietzschův voluntarismus působil na L. Klímu, jeho biologický přístup k morálce na F. Krejčího. Nietzschovy protikřesťanské postoje ovlivnily J. S. Machara a S. K. Neumanna, ideje člověka budoucnosti zaujaly některé spisovatele (zejména F. X. Šaldu ), kteří přejímali také Nietzschovo stylistické mistrovství.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 22. 6. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Antonio Labriola, antropologismus, apollinský a dionýský princip, Arthur Schopenhauer, Carl Spitteler, Christian Morgenstern, činnost, Dino Campana, dynamismus, existencialismus, Ferdinand Schiller, filozofie, filozofie života, Gabriele D'Annunzio, Georges Sorel, Hans Larsson, iracionalismus, Jacob Christoph Burckhard, Josef Fischer, Karl Jaspers, Ladislav Klíma, Ludwig Klages, Michail Petrovič Arcybašev, Moderní revue, německá literatura, osud, Paul Anton Lagarde, Paul Deussen, přehodnocení hodnot, resentiment, Sigmund Freud, Sokrates, symbolismus, Theodor Lessing, tragické, voluntarismus, vůle, Walter Schulz.