František KrejčíFilozofie
*21.8.1858 – †24.5.1934, český filozof a psycholog, profesor Univerzity Karlovy, zakladatel moderní české psychologie. Organizátor českého filozofického života, spoluzakladatel a redaktor revue Česká mysl (1900-1931). Žák Durdíkův, vyšel v psychologii z herbartismu a tzv. národové psychologie, později vypracoval vlastní psychologický systém. Vedoucí představitel českého pozitivismu. Vycházel z klasického pozitivismu spencerovského typu. Za základní otázku filozofie pokládal problém poznatelnosti transcendentna (tj. podstaty světa). Její uznávání označoval za idealismus, popírání za pozitivismus. Boj idealismu s pozitivismem chápal jako trvalý výraz konfliktu náboženství s vědou a jako hlavní obsah dějin filozofie. Vědu jako logický výraz empirie považoval za jediný pramen poznání. Filozofii zakládal hlavně na psychologii, psychologii na biologii. Svůj agnosticismus, ovlivněný Kantovým kriticismem (přeložil do češtiny Kritiku čistého rozumu), zaměřoval Krejčí více proti náboženské a idealistické metafyzice než proti materialismu. V psychologii odmítal pojem duše (psychologie bez duše), psychické jevy vykládal jako uvědomělé reakce organismu, charakterizované trojstránkovitostí (představy, city a vůle). Psychofyzický paralelismus pokládal za fakt. Krejčího etika je protiklerikální, laická, přirozená, avšak idealistická a netřídní. Omezenost svého pozitivismu zčásti korigoval zejména v posledních letech svého života připouštěním empiricky podložených hypotéz o podstatě jsoucna, pokusy překonat biologismus a psychologismus, docenit význam Hegelovy filozofie ap. Ostře kritizoval některé formy idealismu. Přední činitel Volné myšlenky, hlásící se k nemarxisticky pojatému socialismu, v němž spatřoval realizaci humanitního principu. Vystupoval spolu se Z. Nejedlým a J. Fučíkem proti fašismu a na obranu demokracie. Krejčího filozofie měla v meziválečném období značný vliv na české i slovenské myšlení, získala mu četné stoupence, zejména mezi pedagogickou a vědeckou inteligencí. Hlavní spisy: Filozofie přítomnosti, Filozofie posledních let před válkou, Pozitivní etika.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 4. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Friedrich Nietzsche, Jednota nemajetného a pokrokového studentstva, Josef Tvrdý, Karel Vorovka, Mirko Novák, pozitivismus.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: