Jednota nemajetného a pokrokového studentstvaJNPS – česká levicová stu dentská organizace, založená 1932 z iniciativy KSČ a za podpory univerzitních profesorů (Z. Nejedlý, F. Krejčí) předseda V. Sinkule. Spojovala boj za hospodářsko-sociální požádavky vysokoškol ského studentstva s politickým bojem, při čemž se snažila rozšířit vliv KSČ mezi vysokoškolskou mládeží. Od roku 1934 vydávala čaj Blok (později přejmenovaný na Nástup). V roce 1935 přijala název Jednota pokrokových studentů. Rozpuštěna byla na podzim 1938.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 6. 2008
Autor: -red-

Odkazující hesla: Kostufra, Václav Sinkule.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: