přehodnocení hodnotNietzschův pojem, jímž označoval nezbytnost odmítnout dosavadní morální a kulturní hodnoty. Tato radikální kritika všech tradičních hodnot byla zaměřena zejména proti demokratické ideologii, již Nietzsche obviňoval z upevňování „stádních instinktů“ a v níž viděl překážku k nastoupení „nadčlověka“. Přehodnocení hodnot je výrazem Nietzschova antihumanismu a imoralismu. Je projevem radikalistického odmítání tradic.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 10. 2006
Autor: -red-