scientismus[Latina], světonázorová koncepce absolutizující úlohu a význam vědy. Scientismus předpokládá, že vědecké poznatky představují nejvyšší kulturní hodnoty a jsou dostatečným podkladem pro orientaci člověka ve světě. Jednotlivé tendence ke scientismu se objevovaly již v racionalistických a pozitivistických učeních 18. a 19. století, avšak jako programová orientace vzniká teprve koncem 19. století současně se vznikem svého protipólu, tj. antiscientismu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 1. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: antiscientismus, fenomenologická sociologie, Friedrich Nietzsche, interpretativní sociologie, logický pozitivismus, pozitivismus, věda.