izolacePsychologie
Psychologie, sociální odloučenost jedince od ostatních lidí, vedoucí k prožívání pocitu osamělosti; odmítání či vyhýbání se mezilidským (společenským ) kontaktům a vztahům; psychický proces oddělující od určité činnosti člověka příslušný afekt. – Podle C. G. Junga je izolace stavem sebeodcizení, v němž kolektivní nevědomí vstupuje do individuálního vědomí a produkuje stav tvořivého vytržení (tzv. "poutnická samota"). V psychoanalytickém pojetí obranný mechanismus, kterým člověk odděluje v oblasti prožívání některé podstatné a významné skutečnosti od svého vědomí (izolace afektu od činu při nutkavých neurózách).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 10. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: