schizofrenie[Schizofrenye, řečtina], schizophrenia je skupinové označení pro psychické poruchy neznámé etiologie, patřící mezi endogenní psychózy. Schizofrenie je charakterizována poruchami myšlení, jednání, emocí a vůle. Je porušena celá osobnost nemocného. Vyskytuje se často i v mladém věku. Postižený si většinou není vědom svého chorobného stavu a odmítá se léčit. Schizofrenie se dělí na prostou (schizophrenia simplex), katatonickou (schizophrenia catatonica), hebefrenickou (schizophrenia hebephrenica) a paranoidní (schizophrenia paranoides).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 2. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: auditivní halucinace, blud, Carl Gustav Jung, Eugen Bleuler, hebefrenie, inzulínové kóma, katatonie, kompulzivita, koprolálie, neoglosie, paranoidita, porucha sociálního kontaktu, rozdvojení osobnosti, sebepoškození.

Reklama: