paranoidita[Paranojidyda], sklon k vzniku paranoidních symptomů, zejména bludných výkladů. Vyskytuje se u všech paranoidních psychóz; například u paranoidní schizofrenie, parafrenie a u některých senilních psychóz. Její rozvinutou formou jsou halucinace a bludy. Mírnější variantou je vztahovačnost (přisuzování subjektivně závažného významu okolnostem, které jej ve skutečnosti nemají). Vyskytuje se u psychopatií, neuróz a u lidí emočně nezralých a labilních.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: blud metamorfózy, citlivost, emulační blud, kverulační blud, neoglosie, perzekuční blud, transformační blud.

Reklama: