res cogitans a res extensaFilozofie
Rés kógitans, rés extéma, latina, základní pojmy Descartovy filozofie Res cogitans je substance (podstata, věc – res) myslící, res extensa je substance rozprostraněná. Descartes nachází v jistotě vlastního myšlení nejvyšší filozofický princip, nejvyšší pravdu, která je nepochybná. Tím je také zdůvodněna nesporná existence duše jako něčeho, co ke svému bytí nepotřebuje níc, co je substancí. Myslící substance je Deseartovi něčím zásadně odlišným od světa těles, tj. od hmotné substance, kterou lze charakterizovat atributem (vlastností) rozprostraněnosti. V tomto smyslu je Descartova filozofie příkrým metafyzickým dualismem.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 12. 2007
Autor: -red-