Athény

MapaMěsta a obce / Hlavní města

Řecky Athénai – hlavní město Řecka u Saronského zálivu Středozemního moře; 664 046 obyvatel (2011). Aglomerace Velkých Athén včetně přístavu Pireus  3 090 508 obyvatel (2011). Politické, hospodářské, finanční a kulturní středisko státu. Průmysl hutnický, strojírenský, loďařský, textilní, chemický, kožedělný, potravinářský, ropy. Dopravní křižovatka. Velký turistický ruch. Mnoho antických památek: Akropolis, Museion, Areopag, Nymfaion, Pnyx (Hefaisteion, Olympeion). Akademie věd, technika (založeno roku 1836), univerzita (založena roku 1837) a jiné vysoké školy. Vědeckovýzkumné ústavy, knihovny, muzea (archeologická, byzantská), mezinárodní divadelní a hudební festivaly. – Athény byly osídleny již v neolitu, v mykénské době byla opevněna Akropolis. Nejspíše v průběhu 8. století př.n.l. sjednotily Atiku, vývoj byl v 6. století př.n.l. dovršen zlomením moci rodové aristokracie a nastolením demokratické ústavy za Kleisthena. V roce 490 odrazily Athény útok perské říše u Marathónu a postavily se do čela boje za svobodu řeckých obcí. V letech 478-477 založen athénský nám. spolek, který vytlačil Peršany z egejské oblasti a jehož prostřednictvím získaly Athény převahu v Řecku boj o hegemonii v řeckém světě a rozvoj athénské demokracie za Themistoklea a Periklea vedl ke střetnutí Athén s konzervativní a aristokratickou Spartou. V peloponéské válce byly Athény roku 404 poraženy. V 5. a 4. století byly Athény střediskem řecké filozofie (Sokrates, Platón ) a umění (dramata, výstavba Akropole). V roce 338 př.n.l, byly Athény spolu s Thébami a dalšími řeckými obcemi poraženy u Chaironeie Filipem II. Makedonským. Za helénismu jejich politický a ekonomický význam značně poklesl. V roce 267 n.l. byly vypleněny za nájezdu germánských Herulů. Ve 4. století nový rozkvět vědy, v roce 529 však uzavřel Justinián I. poslední filozofické školy. Za byzantské éry byly Athény provinčním městem, od roku 857 arcibiskupství. Za 4. křížové výpravy se Athén zmocnili křižáci ze Západu, kteří zde roku 1204 zřídili athénské vévodství. V letech 1458-1829 byly Athény pod tureckou nadvládou, nový rozmach začal až roku 1834, kdy se staly hlavním městem novodobého řeckého státu.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Aigion, Akropolis, Demetrius Vikélas, Démosthenés, dipylon, Drakón, efébie, ekklésia, Eleusis, Kekrops, krétsko-mykénská kultura, Krítios, Národní archeologické muzeum, peloponéská válka, Polygnótos z Thasu, řecké antické výtvarné umění , řecké novověké výtvarné umění, synoikismos, Thévai.