řecké novověké výtvarné uměníVýtvarné umění
Po osvobození roku 1830 rozvoj urbanismu (v roce 1830 plán výstavby Athén) a architektury, která se kromě veřejných úloh soustředila zejména na vytvoření nového typu obytného domu (dům se střešními terasami). Ve 20. a 30. letech 20. století vliv funkcionalismu a neoklasicismu, po 2. světové válce užití železobetonových konstrukcí. V malířství a sochařství začátkem 19. století zejména portrétní umění v duchu naivního a detailního realismu, později vliv klasicismu a romantismu (národnostně podbarvená tématika). Vlivem moderních evropských uměleckých směrů začátkem 20. století mnohostrannost výtvarného projevu (vazby na antickou klasiku, středověké a lidové umění i realistickou evropskou malbu). V poválečném umění silné realistické a demokratické tendence.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 3. 2007
Autor: -red-