Akropolis

MapaMísta a oblasti

Athénské kultovní a obranné středisko od mykénského období, v archaickém období s chrámy Athény, Artemidy a Poseidóna. Za Peisistrata byla zbudována hlavní svatyně města (Hekatompedon). Po zpustošení Peršany byla Akropole za Perikla znovu opevněna a vyzdobena za vedení Feidia, Iktína, Kallikrata a Mnésiklea (Parthenón, Erechtheion, chrámek Niké a Propylaje, socha Athény Promachos).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 4. 9. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Athény, Erechtheion, Hestia, Krítios, panathénské hry, Parthenón, peristylos, řecké antické výtvarné umění .