panathénské hryPanathénaia – hlavní athénský svátek, všeathénské slavnosti starověkého Řecka konané na počest bohyně Athény. Pořádaly se jednak každoročně po dva dny (Malé panathénské hry), jednak jednou za čtyři roky, a to ve třetím roce olympiády (Velké panathénské hry, trvající čtyři dny). Součástí panathénských her byl stavnostní průvod do Erechtheia na Akropoli a gymnické hry, vyvrcholením odevzdání nového šatu (peplos) soše Athénině. Závěr panathénských her tvořil závod v běhu s pochodněmi, později byl připojen i závod lodí v athénském přístavu. Výjevy z panathénských her vrcholících v době politické moci Athén jsou zobrazeny na vlysu Parthenónu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: