minimal art[Minyml árt, angličtina], umělecký směr 50. a 60. letech 20. století hlavně v USA a Anglii snažící se na minimum snížit počet barev, hodnot, tvarů linek nebo textur. Někdy také zvané jako ABC art, reduktivismus nebo rejective art. Rozšířená tendence abstraktního umění, která v opozici k pop-artu a abstraktnímu expresionismu usilovala o vrácení formy k primárním strukturám. Užívala převážně lapidární geometrické tvary nebo řazení všedních elementů skutečnosti (dlaždičky, neonové trubky), v malířství usilovala o chladnou, neosobní, většinou monochromní kompozici. Mezi základní předpoklady minimalismu patří eliminace zobrazení i stop osobního dotyku umělce, soustředění na základní, většinou pravoúhlé tvary, v malířství absence iluzivního prostoru, v sochařství nepřítomnost podstavce, důraz na materiálové kvality. Předchůdci minimalismu jsou pováleční američtí umělci B. Newman, A. Reinhardt a D. Smith. Představitelé: C. André (*1935), R. Morris (*1931), D. Judd, D. Flavin, S. Le Witt, R. Serra, F. Stella.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 3. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: směr umělecký.