chalkogenyChemické prvky

[Chalkogény, řečtina], skupinový název pro pět chemických prvků VI.A skupiny periodické soustavy: kyslík, síru, selen, tellur a polonium. Od kyslíku k poloniu stoupá kovový charakter, měrná hmotnost, atomové objemy, teplota tání a teplota varu. S vodíkem tvoří těkavé sloučeniny, jejichž stálost se stoupajícím atomovým číslem klesá, stoupá však jejich síla jako kyselin. Oxidy chalkogenů jsou anhydridy příslušných kyselin, jejichž stálost i síla klesá od síry k telluru. Chalkogeny tvoří i halogenid-oxidy. U síry se vyskytují alotropické modifikace (kosočtverečná, jednoklonná, plastická, sirný květ), význačná je i tvorba polysloučenin, například polysulfidů nebo kyselin polythionových. Ve sloučeninách s kovy je oxidační číslo -II, s nekovy II, IV, VI.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 8. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: chalkogenidy, selen, síra, tellur.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: