vápnoStavebnictví
Technický oxid vápenatý CaO, získávaný ve zvláštních pecích vypálením vápence při 800°C za současného odstraňování vznikajícího oxidu uhličitého. Podle použité suroviny se rozeznává vápno čisté, vzdušné (tvrdne pouze na vzduchu) a hydraulické (tvrdne i pod vodou). S vodou se slučuje za vývoje tepla na hydroxid vápenatý, tzv. hašené vápno. Používá se ve stavebnictví, ve sklářství a jako sušidlo, které současně absorbuje i oxid uhličitý.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 7. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: glazura, lignát, pojivo, uhličitan vápenatý, zásaditý pochod.