Carl LinnéBiografie / Botanika
*23.5.1707 – †10.1.1778, švédský přírodovědec, lékař a botanik, profesor univerzity v Uppsale, zakladatel vědecké botanické a zoologické systematiky. V roce 1735 vydal dílo Systema naturae (Soustava přírody), v němž charakterizoval všechny dosud známé i nově objevené organismy krátkým latinským popisem a zavedl pro druhy rostlin i živočichů dvojslovná jména (binomická nomenklatura), z nichž většina platí dodnes. Desáté vydání z roku 1758 je východiskem zoologické nomenklatury. V roce 1737 uveřejnil dílo Genera plantarum (Rody rostlin), v roce 1753 Species Plantarum (Druhy rostlin), v němž popsal 7300 druhů rostlin. Toto dílo je dodnes východiskem botanické nomenklatury. Vytvořil pojem druh jako základ přirozené soustavy organismů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 1. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: Auguste Pyramus Candolle, biologie, fenologie, ichtyologie, Johann Christian Fabricius, kreacionismus, mammaliologie, natura non facit saltus, nomenklatura binomická, teorie systémů.